VESIMITTARILUENNAT

Olemme siirtyneet 1.1.2020 alkaen arviolaskutukseen

Laskutus tapahtuu oheisen taulukon mukaisesti neljä kertaa vuodessa laskutus  kuukaudet ovat 03,06,09 ja12.

Vesimittarit luetaan  seuraavan kerran 31.12.

Vuosikulutus < 12 m3 < 42 m3 43 – 97 m3 > 97 m3
1 x /v 2 x /v 3 x /v 4 x /v
Laskutus kk  12/ 2020 03  ja 12/2020 03, 09. ja 12/2020 03,06,09. ja 12/2020

Perusmaksu 239,00 €  laskutetaan vuoden ensimmäisen vesilaskun yhteydessä 31.3. tai 30.6.

Huomioitava liittymäosamaksu- ja lainanhoitorahastomaksuja maksaessa, että käytetään vuoden 2020 viitteitä ja oikeita summia laskuissa.